ESPECIALISTA A L’INSTITUT CLÍNIC DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA I NEONATOLOGIA (ICGON). MATERNOFETAL

Maternofetal
Oberta fins el 09/12/2021 a les 23:59
Requisits

Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.

Especialitat en Ginecologia i Obstetrícia.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència en Medicina Maternofetal.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal. Intensificación de la Actividad Investigadora el el Sistema Nacional de Salut. ISCIII Fondo Social Europeu “el FES invierte en tu futuro”. Expedient INT21/00027

Categoria professional: Especialista

Horari: Flexible matí, de dilluns a divendres (17,5h/s).

Documentació a lliurar

Les persones interessades hauran d’accedir a https://selmed.clinic.cat/ per inscriure’s a la convocatòria. Cal seguir les indicacions de l’aplicació (“selmed.clinic.cat”) i adjuntar la documentació següent;

  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries