ESPECIALISTA A L’INSTITUT CLÍNIC DE NEUROCIÈNCIES (ICN)

NEUROLOGIA
Oberta fins el 14/12/2021 a les 23:59
Requisits

Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.

Especialitat en Neurologia.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Ser adjudicatari de la Beca Joan Rodés.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal. Beca Joan Rodés ISCIII Fondo Social Europeu “el FES invierte en tu futuro”. Expedient JR21/00011

Categoria professional: Especialista

Horari: De dilluns a divendres de 09:00 a 17:00 (40h/s).

Documentació a lliurar

Les persones interessades hauran d’accedir a https://selmed.clinic.cat/ per inscriure’s a la convocatòria. Cal seguir les indicacions de l’aplicació (“selmed.clinic.cat”) i adjuntar la documentació següent;

  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries