ESPECIALISTA AL CENTRE DE DIAGNÒSTIC BIOMÈDIC (CDB)

MICROBIOLOGIA
Oberta fins el 15/12/2021 a les 23:59
Requisits

Grau /Llicenciatura en Medicina i Cirurgia, Farmàcia, Biologia o Bioquímica

Especialitat en Microbiologia i Parasitologia.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Coneixement en l’àmbit de la microbiologia clínica, concretament en l’àmbit de la virologia. Familiarització en sistemes automatitzats. Coneixement profund en tècniques de biologia molecular.

 

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte indefinit

Categoria professional: Especialista

Horari: De dilluns a divendres de les 9:00h a les 17:00h (40h/s).

Documentació a lliurar

Les persones interessades hauran d’accedir a https://selmed.clinic.cat per inscriure’s  a la convocatòria. Cal seguir les indicacions de l’aplicació (“selmed.clinic.cat”) i adjuntar la documentació següent:

  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona
  • Document acreditatiu del grau/ llicenciatura i l’especialitat
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format

 

Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries