ESPECIALISTA A L’INSTITUT CLÍNIC DE D’ESPECIALITATS MÈDIQUES QUIRÚRGIQUES (ICEMEQ)

CIRURGIA PLÀSTICA
Oberta fins el 28/12/2021 a les 23:59
Requisits

Grau/Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.

Especialitat en Cirurgia Plàstica.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència demostrable en cirurgia de reassignació de gènere i en cirurgia limfedema i cirurgia  de vasos limfàtics.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal

Categoria professional: Especialista

Horari: Flexible, matí o tarda, de dilluns a divendres (35h/s).

Documentació a lliurar

Les persones interessades hauran d’accedir a https://selmed.clinic.cat/ per inscriure’s a la convocatòria. Cal seguir les indicacions de l’aplicació (“selmed.clinic.cat”) i adjuntar la documentació següent;

  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu del grau/llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries