ESPECIALISTA A L’ÀREA D’URGÈNCIES (AUCIES).

URGÈNCIES MEDICINA
Oberta fins el 29/12/2021 a les 23:59
Requisits

Grau / llicenciatura en Medicina i Cirurgia.

Especialitat en  Medicina de Família i Comunitària.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència demostrable de 3 anys a Medicina d’Urgències de Tercer Nivell.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal.

Categoria professional: Especialista

Horari: Flexible segons planing (40h/s).

Documentació a lliurar

Les persones interessades hauran d’accedir a https://selmed.clinic.cat per inscriure’s a la convocatòria. Cal seguir les indicacions de l’aplicació (“selmed.clinic.cat”) i adjuntar la documentació següent:

  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona
  • Document acreditatiu del grau/llicenciatura i l’especialitat
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries