CONSULTOR/A_1 A L’INSTITUT CLÍNIC DE NEFROLOGIA I UROLOGIA (ICNU)

UROLOGIA
Oberta fins el 05/01/2022 a les 23:59
Requisits

Grau/Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.

Especialitat en Urologia.

Disposar de la categoria de Consultor/a 1 o complir els mèrits exigits per aquesta categoria.

Experiència mínima de cinc anys en Urologia. Experiència de cinc anys en cirurgia Reconstructiva Genital i Andrologia. Experiència provada en cirurgia protèsica de penis. Capacitat de lideratge i treball en equip.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte indefinit

Categoria professional: Consultor/a 1

Horari: De dilluns a divendres, de 08:00h a 15:00h (35h/s).

Documentació a lliurar

Les persones interessades hauran d’accedir a https://selmed.clinic.cat/ per inscriure’s a la convocatòria. Cal seguir les Indicacions de l’aplicació (“selmed.clinic.cat”) i adjuntar la documentació següent;

  • Model CV Complet de l'Hospital Clínic de Barcelona, adjuntant els documents acreditatius dels mèrits presentats d'acord a les instruccions que es troben en el seu interior. Es pot sol·licitar a cv@clinic.cat o bé trobar-lo a intranet.clinic.cat/comite-de-nomenament-de-comandaments /documents/ documentacio-normativa-i-cv-complet.
  • Document acreditatiu del grau/llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries