ESPECIALISTA A L’INSTITUT CLÍNIC DE MALALTIES HEMATO-ONCOLÒGIQUES (ICMHO)

ONCOLOGIA RADIOTERÀPICA
Oberta fins el 19/01/2022 a les 23:59
Requisits

Grau/Llicenciatura en Física.

Especialitat en Radiofísica Hospitalària.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència mínim tres anys en ORT i planificació de dosimetria amb VMAT, tractaments amb inspiració forçada i SBRT i en l’administració de xarxes de R&V i OIS. Coneixements de programació en C# per a programació d’APIs a sistemes de planificació i càlcul i en MicrosftSQL per a explotació de dades.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte indefinit.

Categoria professional: Especialista

Horari: De dilluns a divendres, de 08:00 a 16:00h (40h/s).

Documentació a lliurar

Les persones interessades hauran d’accedir a https://selmed.clinic.cat/ per inscriure’s a la convocatòria. Cal seguir les indicacions de l’aplicació (“selmed.clinic.cat”) i adjuntar la documentació següent;

  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu del grau/llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries