ESPECIALISTA SÈNIOR A L’ÀREA DEL MEDICAMENT (AM)

FARMACIA
Oberta fins el 27/12/2021 a les 23:59
Requisits

Grau /Llicenciatura en Farmàcia

Especialitat en Farmàcia Hospitalària.

Complir requisits mínims d’Especialista Sènior de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència en gestió de estocs, compres, distribució i dispensació de medicaments en l’àmbit de la Farmàcia Hospitalària. Es valorarà experiència prèvia en càrrec de gestió, seguiment d’indicadors en gestió i habilitat en sistemes informàtics de prescripció, validació i dispensació. Es considerarà la realització de cursos/màsters de gestió acreditats.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte indefinit.

Categoria professional: Especialista Sènior.

Horari: De dilluns a divendres, de 09:00 a 17:00h (40h/s)

Documentació a lliurar

Les persones interessades hauran d’accedir a https://selmed.clinic.cat/ per inscriure’s a la convocatòria. Cal seguir les indicacions de l’aplicació (“selmed.clinic.cat”) i adjuntar la documentació següent;

  • Model CV Complet de l'Hospital Clínic de Barcelona, adjuntant els documents acreditatius dels mèrits presentats d'acord a les instruccions que es troben en el seu interior. Es pot sol•licitar a cv@clinic.cat  o bé trobar-lo a intranet.clinic.cat/comite-de-nomenament-de-comandaments /documents/ documentacio-normativa-i-cv-completCurrículum complet de l’Hospital Clínic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu del grau/llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries