ESPECIALISTA A L’ÀREA D’URGÈNCIES. URGÈNCIES MEDICINA

URGÈNCIES MEDICINA
Oberta fins el 17/01/2022 a les 23:59
Requisits

Grau/Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.

Especialitat en Medicina Interna i/o Metge de Família i Comunitària.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència demostrable a Medicina d’urgències d’Hospital de Tercer Nivell.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal. FIS FEDER ISCIII PI18/00393.

Categoria professional: Especialista.

Horari: De dilluns a divendres, matí o tarda, segons planing (17.5h/s).

Documentació a lliurar

Les persones interessades hauran d’accedir a https://selmed.clinic.cat/ per inscriure’s a la convocatòria. Cal seguir les indicacions de l’aplicació (“selmed.clinic.cat”) i adjuntar la documentació següent:

  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu del grau/llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries