ESPECIALISTA A L’INSTITUT CLÍNIC DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA I NEONATOLOGIA (ICGON)

GINECOLOGIA
Oberta fins el 30/05/2022 a les 23:59
Requisits

Llicenciatura / Grau de Medicina.

Especialitat en Obstetrícia i Giencologia 

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència en patologia de ginecologia oncològica. Capacitat de recerca en Ginecologia oncològica. Capacitqa de treball en equip.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte indefinit.

Categoria professional: Especialista

Horari: De dilluns a divendres, de 08:00h a 15:00h  (35h/s).

Documentació a lliurar

Les persones interessades hauran d’accedir a https://selmed.clinic.cat/ per inscriure’s a la convocatòria. Cal seguir les indicacions de l’aplicació (“selmed.clinic.cat”) i adjuntar la documentació següent:

  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu de la grau/llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries