ESPECIALISTA AL CENTRE DE DIAGNÒSTIC BIOMÈDIC (CDB)

BIOQUÍMICA I GENÈTICA MOLECULAR
Oberta fins el 07/06/2022 a les 23:59
Requisits

Llicenciatura / Grau  en Medicina, Biologia, Farmàcia, Química o Bioquímica.

Especialitat en Bioquímica Clínica o Anàlisis Clínics.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència mínima de tres mesos en programes de cribratge poblacional. Experiència en cromatografia d’alta resolució (HPLC), cromatografia de gasos i espectrometria de masses.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte indefinit

Categoria professional: Especialista

Horari: De dilluns a divendres de 09:00 a 14:00h (25h/s)

 

Documentació a lliurar

Les persones interessades hauran d’accedir a https://selmed.clinic.cat per inscriure’s  a la convocatòria. Cal seguir les indicacions de l’aplicació (“selmed.clinic.cat”) i adjuntar la documentació següent:

  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona
  • Document acreditatiu del grau/ llicenciatura i l’especialitat
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries