ESPECIALISTA A L’INSTITUT CLÍNIC DE NEUROCIÈNCIES (ICN)

PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA
Oberta fins el 07/06/2022 a les 23:59
Requisits

Llicenciat/da en Psicologia.

Especialitat en Psicologia Clínica.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència en atenció al malat greu (TMS) amb patologia dual (TCS) i en l’abordatge i la rehabilitació del pacient agut i del pacient crònic o de llarga evolució. Es valorarà l’experiència en teràpia grupal i en avaluació i rehabilitació del dany neurocognitiu associat al consum de tòxics. Es valorarà la capacitat del/la candidat/a d’integrar-se en les línies de recerca prioritàries de la unitat com són la rehabilitació neurocognitiva del malalt amb addició i l’efectivitat dels tractaments psicològics en diferents formats grupals. També es valorarà  l’experiència i capacitat docent.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte indefinit

Categoria professional: Especialista

Horari: Flexible matí o tarda (35h/s)

Documentació a lliurar

Les persones interessades hauran d’accedir a https://selmed.clinic.cat/ per inscriure’s a la convocatòria. Cal seguir les indicacions de l’aplicació (“selmed.clinic.cat”) i adjuntar la documentació següent:

  • Currículum simplificat de l’Hospital ClÍnic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic
Tornar al llistat de convocatòries