ESPECIALISTA SÈNIOR AL CENTRE DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE (CDIC)

RADIODIAGNÒSTIC
Oberta fins el 13/07/2022 a les 23:59
Requisits

Llicenciatura / Grau Medicina.

Especialitat en Radiodiagnòstic.

Complir requisits mínims d’Especialista Sènior de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència mínima de 3 anys en guàrdies, tant de patologia isquèmica com hemorràgica. Especialista en radiodiagnòstic (neuroradiologia intervencionista). Participació en projectes de recerca i publicacions d’articles científics relacionats amb l’intervencionisme. Experiència i formació clínica en valoració i seguiment de pacients ambulatoris i hospitalitzats (es valorarà titulació específica al respecte). Experiència en Ecografia , RM i TC.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte indefinit.

Categoria professional: Especialista Sènior.

Horari: Flexible mati o tarda (40h/s).

Documentació a lliurar

Les persones interessades hauran d’accedir a https://selmed.clinic.cat/ per inscriure’s a la convocatòria. Cal seguir les indicacions de l’aplicació (“selmed.clinic.cat”) i adjuntar la documentació següent:

  • Model CV Complet de l'Hospital Clínic de Barcelona, adjuntant els documents acreditatius dels mèrits presentats d'acord a les instruccions que es troben en el seu interior. Es pot sol•licitar a cv@clinic.cat  o bé trobar-lo a intranet.clinic.cat/comite-de-nomenament-de-comandaments /documents/ documentacio-normativa-i-cv-completCurrículum complet de l’Hospital Clínic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu del grau/llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.

Referències concretes dels serveis on s’hagi format

Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries