Especialista al Centre de Diagnòstic Biomèdic (CDB)

Immunologia
Oberta fins el 28/08/2019 a les 23:59
Requisits

Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia, Biologia, Farmàcia o Bioquímica

Especialitat en Immunologia.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clinic de Barcelona.

Experiència Assistencial i Investigadora en Immunologia Clínica. Experiència en el Biodiagnòstic d’Immunodeficiències Primàries. Experiència en proves funcionals per caracteritzar la resposta Immunològica. Tècniques de cultiu cel·lulars, biologia molecular immunogenètica. Coneixements de la normativa de qualitat dels laboratoris.

 

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte indefinit.

Categoria professional: Especialista

Horari: De dilluns a divendres, de 09:00 a 17:00 hores (40h/s).

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clinic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries