ESPECIALISTA A L’ÀREA DEL MEDICAMENT (AM)

FARMACIA
Oberta fins el 27/09/2022 a les 23:59
Requisits

Llicenciatura / Grau  Farmàcia

Especialitat en Farmàcia Hospitalària

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clinic de Barcelona.

Experiència en atenció farmacèutica a malalts ambulatoris (presencial i telemàtica). Coneixement dels circuits dispensació i facturació MHDA. Coneixement i experiència en programes i estudis d’adherència en medicaments.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte indefinit.

Categoria professional: Especialista

Horari: De dilluns a divendres, de 09:00 a 17:00h (40h/s)

Documentació a lliurar

Les persones interessades hauran d’accedir a https://selmed.clinic.cat/ per inscriure’s a la convocatòria. Cal seguir les indicacions de l’aplicació (“selmed.clinic.cat”) i adjuntar la documentació següent:

  • Currículum simplificat de l’Hospital Clinic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries