ESPECIALISTA AL CENTRE DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE (CDI)

RADIODIAGNÒSTIC
Oberta fins el 24/10/2022 a les 23:59
Requisits

Llicenciatura/ Grau Medicina.

Especialitat en Radiodiagnòstic.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clinic de Barcelona.

Experiència realització de totes les tècniques; TC, RM i ECO.  Experiència en imatge de cap i coll. Experiència en ecografia i eco doppler de capi coll incloent tècniques intervencionistes guiades per US. Experiència en TC i RM de cap i coll i lectura conjunta amb PET. Experiència en participació  en comitès multidisciplinaris.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal.

Categoria professional: Especialista

Horari: Flexible, matí o tarda segons planing, 40h/s.

 

Documentació a lliurar

Les persones interessades hauran d’accedir a https://selmed.clinic.cat/ per inscriure’s a la convocatòria. Cal seguir les indicacions de l’aplicació (“selmed.clinic.cat”) i adjuntar la documentació següent:

  • Currículum simplificat de l’Hospital Clinic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu del grau/llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries