ESPECIALISTA A L’INSTITUT CLÍNIC DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA I NEONATOLOGIA (ICGON)

NEONATOLOGIA
Oberta fins el 31/10/2022 a les 23:59
Requisits

Llicenciatura / Grau de Medicina.

Especialitat en Pediatria.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència en Neonatologia (atenció continuada neonatal en cures intensives). Experiència, formació i/o interès en recerca clínica o bàsica. Experiència en seguiment del neurodesenvolupament del nounat prematur.  

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal.

Categoria professional: Especialista

Horari: De dilluns a divendres, de 08:00h a 15:00h (35h/s).

Documentació a lliurar

Les persones interessades hauran d’accedir a https://selmed.clinic.cat/ per inscriure’s a la convocatòria. Cal seguir les indicacions de l’aplicació (“selmed.clinic.cat”) i adjuntar la documentació següent:

  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu de la grau/llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries