ESPECIALISTA AL CENTRE DE DIAGNÒSTIC BIOMÈDIC (CDB)

MICROBIOLOGIA
Oberta fins el 07/11/2022 a les 23:59
Requisits

Llicenciatura / Grau Medicina, Farmàcia, Biologia o Bioquímica.

Especialitat en Microbiologia i Parasitologia.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència i coneixements generals en Microbiologia i Parasitologia i coneixements específics en automatització en la sembra e incubació de cultius bacterians així com en la identificació mitjançant espectrometria de masses

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal.

Categoria professional: Especialista

Horari: Dimecres de 08:00h a 12:00h i dijous i divendres de 08:00h a les 16:00h (20h/s).

Documentació a lliurar

Les persones interessades hauran d’accedir a https://selmed.clinic.cat per inscriure’s  a la convocatòria. Cal seguir les indicacions de l’aplicació (“selmed.clinic.cat”) i adjuntar la documentació següent:

  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona
  • Document acreditatiu del grau/ llicenciatura i l’especialitat
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries