ESPECIALISTA A L’INSTITUT CLÍNIC DE NEUROCIÈNCIES (ICN)

PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA INFANTO-JUVENIL
Oberta fins el 21/11/2022 a les 23:59
Requisits

Llicenciatura / Grau Psicologia.

Especialitat en Psicologia Clínica.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència en psicopatologia Infantil i Juvenil. Coneixement de la xarxa assistencial de salut mental infantil i juvenil.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte indefinit

Categoria professional: Especialista

Horari: Flexible matí o tarda (40h/s).

Documentació a lliurar

Les persones interessades hauran d’accedir a https://selmed.clinic.cat/ per inscriure’s a la convocatòria. Cal seguir les indicacions de l’aplicació (“selmed.clinic.cat”) i adjuntar la documentació següent:

  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu del grau / llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries