ESPECIALISTA AL CENTRE DE DIAGNÒSTIC BIOMÈDIC (CDB)

IMMUNOLOGIA
Oberta fins el 02/02/2023 a les 23:59
Requisits

Llicenciatura / Grau Medicina, Biologia, Bioquímica, Biotecnologia o Farmàcia

Especialitat en Immunologia.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Coneixement de normes GMP -control de qualitat teràpies avançades i sales blanques. També en metodologia de biòpsia liquida por NGS. Experiència en immunooncologia i en teràpies avançades en particular citometria de flux multi paramètrica en immunoncologia.  

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal.

Categoria professional: Especialista

Horari: De dilluns a divendres, de 09:00h a les 17:00h  (40h/s).

Documentació a lliurar

Les persones interessades hauran d’accedir a https://selmed.clinic.cat per inscriure’s  a la convocatòria. Cal seguir les indicacions de l’aplicació (“selmed.clinic.cat”) i adjuntar la documentació següent:

  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona
  • Document acreditatiu del grau/ llicenciatura i l’especialitat
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries