ESPECIALISTA AL CENTRE DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE (CDI)

RADIODIAGNÒSTIC
Oberta fins el 02/02/2023 a les 23:59
Requisits

Llicenciatura/ Grau Medicina.

Especialitat en Radiodiagnòstic.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència en el diagnòstic per la imatge de patologia vascular, tant en ecografia, TAC com RM. Capacitat d’assumir estudis de RM, TAC i ecografia de qualsevol òrgan-sistema d’un servei de Radiodiagnòstic tant programats com urgents.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal.

Categoria professional: Especialista

Horari: Flexible, matí o tarda 16h/s.

Documentació a lliurar

Les persones interessades hauran d’accedir a https://selmed.clinic.cat/ per inscriure’s a la convocatòria. Cal seguir les indicacions de l’aplicació (“selmed.clinic.cat”) i adjuntar la documentació següent:

  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu del grau/llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries