ESPECIALISTA A L’INSTITUT CLÍNIC CARDIOVASCULAR (ICCV)

CIRURGIA CARDIOVASCULAR
Oberta fins el 02/02/2023 a les 23:59
Requisits

Llicenciatura / Grau Medicina.

Especialitat en Cirurgia Cardiovascular.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Formació en cirurgia cardíaca mínimament invasiva. Formació en cures intensives en cirurgia cardiovascular. Cirurgia complexa de l’aorta, inclosa reparació valvular aòrtica.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal.  

Categoria professional: Especialista

Horari: Flexible, matí o tarda, de dilluns a divendres (40h/s).

Documentació a lliurar

Les persones interessades hauran d’accedir a https://selmed.clinic.cat/ per inscriure’s a la convocatòria. Cal seguir les indicacions de l’aplicació (“selmed.clinic.cat”) i adjuntar la documentació següent:

  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu del grau/llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries