ESPECIALISTA A L’INSTITUT CLÍNIC DE MALALTIES HEMATO-ONCOLÒGIQUES (ICMHO)

ONCOLOGIA RADIOTERÀPICA
Oberta fins el 02/02/2023 a les 23:59
Requisits

Llicenciatura /  Grau  en Física.

Especialitat en Radiofísica Hospitalària.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència demostrable en l’àrea  de radioteràpia hospitalària, Dosimetria Clínica, Tractament de radioteràpia estèreotàctica extracranial tant pulmonar com òssia. Radioteràpia intraoperatòria. Tractaments de mama en inspiració forçada.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte indefinit.

Categoria professional: Especialista

Horari: De dilluns a divendres, flexible, matí o tarda (40h/s).

Documentació a lliurar

Les persones interessades hauran d’accedir a https://selmed.clinic.cat/ per inscriure’s a la convocatòria. Cal seguir les indicacions de l’aplicació (“selmed.clinic.cat”) i adjuntar la documentació següent:

  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu del grau/llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries