Especialista al Centre de Diagnòstic Biomèdic (CDB)

Especialista al Centre de Diagnòstic Biomèdic (CDB)

Anatomia Patològica
Oberta fins el 19/09/2019 a les 23:59
Requisits

Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.

Especialitat en Anatomia Patològica.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clinic de Barcelona.

Coneixements de patologia i patologia molecular aplicats al diagnòstic de patologia urològica.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal.

Categoria professional: Especialista

Horari: Flexible matins (20h/s).

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clinic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.

 

Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries