ESPECIALISTA A L’INSTITUT CLÍNIC MALALTIES DIGESTIVES I METABÒLIQUES (ICMDM).

ENDOCRINOLOGIA I NUTRICIO
Oberta fins el 26/06/2023 a les 23:59
Requisits

Llicenciatura/ Grau en Medicina.

Especialitat en Endocrinologia i Nutrició.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència prèvia en l’activitat assistencial de l’especialitat tant intra com extrahospitalària. Es valorarà especialment l’experiència i els coneixements en les àrees d’obesitat, la nutrició i l’atenció a les persones amb malalties metabòliques minoritàries.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte indefinit.

Categoria professional: Especialista

Horari: Flexible, matí o tarda, de dilluns a divendres (40h/s).

Documentació a lliurar

Les persones interessades hauran d’accedir a https://selmed.clinic.cat/ per inscriure’s a la convocatòria. Cal seguir les indicacions de l’aplicació (“selmed.clinic.cat”) i adjuntar la documentació següent:

  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries