ESPECIALISTA AL CENTRE DE DIAGNÒSTIC BIOMÈDIC (CDB)

MICROBIOLOGIA
Oberta fins el 03/07/2023 a les 23:59
Requisits

Grau/Llicenciatura en Medicina i Cirurgia, Biologia, Farmàcia o Bioquímica

Especialitat en Immunologia.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència en anàlisis per citometria. Immunoteràpia cel.lular (especialment em teràpia CART 19 i CARTBCMA. Tècniques de biologia molecular. NSG. Monitorització de la resposta immunològica. Histocompatibilitat.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte indefinit

Categoria professional: Especialista

Horari: De dilluns a divendres, de 09:00h a 17:00h (40h/s).

 

Documentació a lliurar

Les persones interessades hauran d’accedir a https://selmed.clinic.cat/ per inscriure’s a la convocatòria. Cal seguir les indicacions de l’aplicació (“selmed.clinic.cat”) i adjuntar la documentació següent:

  • Currículum simplificat de l’Hospital Clinic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu del grau/llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries