ESPECIALISTA AL CENTRE DE DIAGNÒSTIC BIOMÈDIC(CDB).

MICROBIOLOGIA
Oberta fins el 03/07/2023 a les 23:59
Requisits

Llicenciatura / Grau Medicina, Biologia, Farmàcia o Bioquímica.

Especialitat en Microbiologia i Parasitologia.

Complir requisits mínims d’Especialista­ de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Coneixement en l’àmbit de la microbiologia clínica, concretament en l’àmbit de la bacteriologia. Familiarització amb el sistema automàtic de inoculació e incubació de plaques. Coneixement en tècniques de biologia molecular.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte indefinit.

Categoria professional: Especialista

Horari: De dilluns a divendres de les 9:00h a les 17:00h (40h/s).

Documentació a lliurar

Les persones interessades hauran d’accedir a https://selmed.clinic.cat per inscriure’s  a la convocatòria. Cal seguir les indicacions de l’aplicació (“selmed.clinic.cat”) i adjuntar la documentació següent:

  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona
  • Document acreditatiu del grau/ llicenciatura i l’especialitat
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries