ESPECIALISTA A L’INSTITUT CLÍNIC DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA I NEONATOLOGIA (ICGON)

GINECOLOGIA
Oberta fins el 28/06/2023 a les 23:59
Requisits

Llicenciatura / Grau Biologia.

Especialitat en Biologia de la Reproducció.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència mínima de cinc anys com a biòleg/a en laboratori de Reproducció Assistida. Competència en totes les tècniques del Laboratori FIV. Formació en Unitat de Reproducció Assistida. Nivell alt d’anglès (oral i escrit). Planificació  i organització en el treball. Capacitat de treball en equip. Capacitat en l’àmbit de la recerca.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte indefinit.

Categoria professional: Especialista

Horari: De dilluns a divendres, flexible mati o tarda  (20h/s).

Documentació a lliurar

Les persones interessades hauran d’accedir a https://selmed.clinic.cat/ per inscriure’s a la convocatòria. Cal seguir les indicacions de l’aplicació (“selmed.clinic.cat”) i adjuntar la documentació següent:

  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu de la grau/llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries