Especialista a l'Institut de Nefrologia i Urologia (ICNU)

Especialista a l'Institut de Nefrologia i Urologia (ICNU)

Nefrologia
Oberta fins el 23/09/2019 a les 23:59
Requisits

Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.

Especialitat en Nefrologia.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència en Nefrologia Clínica. Experiència en Trasplantament Renal donant cadàver i viu. Experiència en Recerca en Nefrologia i Trasplantament Renal. Capacitat de treball en equip.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte indefinit.

Categoria professional: Especialista

Horari: De dilluns a divendres, de 08:30h a 14:30h (30h/s).

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clinic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries