ESPECIALISTA A L’INSTITUT CLÍNIC DE NEUROCIÈNCIES (ICN)

PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA
Oberta fins el 10/07/2023 a les 23:59
Requisits

Llicenciatura / Grau Medicina

Especialitat en Psiquiatria.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clinic de Barcelona.

Experiència en el tractament de les Addiccions i Patologia Dual, especialment en pacients en àmbit hospitalari. Es valorarà positivament que el/la candidat/a pugui demostrar expertesa en abordatges terapèutics basats en l’Entrevista Motivacional.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte indefinit

Categoria professional: Especialista

Horari: Flexible matí o tarda, de dilluns a divendres (20h/s).

Documentació a lliurar

Les persones interessades hauran d’accedir a https://selmed.clinic.cat/ per inscriure’s a la convocatòria. Cal seguir les indicacions de l’aplicació (“selmed.clinic.cat”) i adjuntar la documentació següent:

  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries