Especialista a l'Institut de Neurociències (ICN)

Psiquiatria Infantil i Juvenil
Oberta fins el 23/09/2019 a les 23:59
Requisits

Llicenciat/da en Psicologia.

Especialitat en Psicologia Clínica.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clinic de Barcelona.

Experiència en Psicopatologia Infantil i Juvenil. Experiència en tractament en règim d’hospitalització parcial en nens i adolescents

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal.

Categoria professional: Especialista

Horari: Flexible matí o tarda (40.h/s).

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clinic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries