ESPECIALISTA A L’INSTITUT CLINIC D’ESPECIALITATS MÈDIQUES I QUIRÚRGIQUES (ICMEQ)

CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
Oberta fins el 19/07/2023 a les 23:59
Requisits

Llicenciatura / Grau Medicina.

Especialitat en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència en cirurgia protèsica de maluc i especialment en cirurgia de preservació de maluc, incloses artroscòpies i osteotomies per a displàsies

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte indefinit.

Categoria professional: Especialista

Horari: Flexible, matí o tarda, de dilluns a divendres (40h/s)

Documentació a lliurar

Les persones interessades hauran d’accedir a https://selmed.clinic.cat per inscriure’s a la convocatòria. Cal seguir les indicacions de l’aplicació (“selmed.clinic.cat”) i adjuntar la documentació següent:

 

· Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona

· Document acreditatiu del grau/ llicenciatura i l’especialitat

· Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format

· Referències concretes dels serveis on s’hagi format

Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries