ESPECIALISTA SÈNIOR A CENTRE DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE (CDI)

RADIODIAGNÒSTIC
Oberta fins el 19/07/2023 a les 23:59
Requisits

Llicenciatura / Grau Medicina.

Especialitat en Radiodiagnòstic.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència demostrada com a referent en ressonància magnètica en neuroradiologia, especialment cap i coll.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte indefinit.

Categoria professional: Especialista Sènior.

Horari: Flexible, matí o tarda, de dilluns a divendres (40h/s).

Documentació a lliurar

Les persones interessades hauran d’accedir a https://selmed.clinic.cat/ per inscriure’s a la convocatòria. Cal seguir les indicacions de l’aplicació (“selmed.clinic.cat”) i adjuntar la documentació següent: 

  • Model CV Complet de l'Hospital Clínic de Barcelona, adjuntant els documents acreditatius dels mèrits presentats d'acord a les instruccions que es troben en el seu interior. Es pot sol•licitar a cv@clinic.cat  o bé trobar-lo a intranet.clinic.cat/comite-de-nomenament-de-comandaments /documents/ documentacio-normativa-i-cv-completCurrículum complet de l’Hospital Clínic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu del grau/llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries