ESPECIALISTA AL CENTRE DE DIAGNÒSTIC BIOMÈDIC (CDB)

IMMUNOLOGIA
Oberta fins el 24/07/2023 a les 23:59
Requisits

Llicenciatura / Grau Medicina, Biologia, Bioquímica, Biotecnologia o Farmàcia.

Especialitat en Immunologia.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència en Immunoteràpia i immunologia tumoral; producció de productes d’immunoteràpies avançades i maneig de pacients, coneixement en normes de correcta fabricació (GMP) en Immunoteràpia, desenvolupament i validació de tècniques diagnòstiques en control de qualitat. Coneixement i experiència en sistemes de qualitat: Normativa GMP, ISO (ENAC)i EFI (Histocompatibilitat). Experiència en immunoquímica i biomarcadors de monoclonalitat. Coneixents i experiència en citometria, immunoassajos i biologia molecular.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte indefinit.

Categoria professional: Especialista

Horari: De dilluns a divendres de les 9:00h a les 17:00h (40h/s).

Documentació a lliurar

Les persones interessades hauran d’accedir a https://selmed.clinic.cat per inscriure’s  a la convocatòria. Cal seguir les indicacions de l’aplicació (“selmed.clinic.cat”) i adjuntar la documentació següent:

  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona
  • Document acreditatiu del grau/ llicenciatura i l’especialitat
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries