ESPECIALISTA AL CENTRE DE DIAGNÒSTIC BIOMÈDIC (CDB).

IMMUNOLOGIA
Oberta fins el 24/07/2023 a les 23:59
Requisits

Llicenciatura / Grau Medicina, Biologia, Farmàcia o Bioquímica.

Especialitat en Immunologia.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Desenvolupament de mètodes de mesura de la resposta vacunal, especialment antiviral. Capacitat de maneig per a l’estudi de la resposta immunitària antiinfecciosa per limfòcits T (des de l’ús d‘ELISPOT, a altes mètodes de mesura de la funció limfocitària T) Experiència a nivell de maneig clínic d eles infeccions. Experiència en normes GMP. Vinculada a la secció d’Immunoteràpia, és rellevant ell desenvolupament de propostes de Teràpia Cel.lular T antigen-específiques. Coneixements de Citometria, immoassajos i Biologia Molecular.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal.

Categoria professional: Especialista

Horari: De dilluns a divendres de les 9:00h a les 17:00h (40h/s).

Documentació a lliurar

Les persones interessades hauran d’accedir a https://selmed.clinic.cat per inscriure’s  a la convocatòria. Cal seguir les indicacions de l’aplicació (“selmed.clinic.cat”) i adjuntar la documentació següent:

  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona
  • Document acreditatiu del grau/ llicenciatura i l’especialitat
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries