ESPECIALISTA A L’INSTITUT CLÍNIC D’ESPECIALITATS MÈDIQUES I QUIRÚRGIQUES (ICEMEQ)

OTORINOLARINGOLOGIA
Oberta fins el 24/07/2023 a les 23:59
Requisits

Grau / Llicenciatura Medicina.

Especialitat en Otorinolaringologia.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència pròpia de l’especialitat i RAE.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal.

Categoria professional: Especialista

Horari: Flexible mati o tarda, de dilluns a divendres, (22h/s).

Documentació a lliurar

Les persones interessades hauran d’accedir a https://selmed.clinic.cat per inscriure’s  a la convocatòria. Cal seguir les indicacions de l’aplicació (“selmed.clinic.cat”) i adjuntar la documentació següent:

  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries