ESPECIALISTA AL CENTRE DE DIAGNÒSTIC BIOMÈDIC (CDB)

ANATOMIA PATOLÒGICA
Oberta fins el 31/07/2023 a les 23:59
Requisits

Llicenciatura / Grau Medicina.

Especialitat en Anatomia Patològica.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència en Hematopatologia, especialment en l’àrea de limfomes i patologia del moll de l’os. Experiència en Patologia Molecular amb capacitat d’interpretació de panells NGS en patologia limfoide.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte indefinit.

Categoria professional: Especialista

Horari: De dilluns a divendres de les 08:00h a les 16:00h (40h/s).

Documentació a lliurar

Les persones interessades hauran d’accedir a https://selmed.clinic.cat per inscriure’s  a la convocatòria. Cal seguir les indicacions de l’aplicació (“selmed.clinic.cat”) i adjuntar la documentació següent:

  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona
  • Document acreditatiu del grau/ llicenciatura i l’especialitat
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries