ESPECIALISTA A L’INSTITUT CLÍNIC DE NEUROCIÈNCIES (ICN)

PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA
Oberta fins el 26/09/2023 a les 23:59
Requisits

Grau / Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia

Especialitat en Psiquiatria

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència en el tractament de les addicions i Patologia Dual, especialment psicopatologia aguda en pacients amb comorbiditats com comunitari. Es valorarà positivament que el/la candidat/a pugui demostrar expertesa en abordatges terapèutics basats en l’Entrevista Motivacional.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal

Categoria professional: Especialista

Horari: De dilluns a divendres flexible mati/tarda (35h/s).

Documentació a lliurar

Les persones interessades hauran d’accedir a https://selmed.clinic.cat per inscriure’s  a la convocatòria. Cal seguir les indicacions de l’aplicació (“selmed.clinic.cat”) i adjuntar la documentació següent:

  • Currículum simplificat de l’Hospital Clinic de Barcelona
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries