ESPECIALISTA A L’INSTITUT CLÍNIC RESPIRATORI (ICR)

PNEUMOLOGIA
Oberta fins el 26/09/2023 a les 23:59
Requisits

Grau / Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia

Especialitat en Pneumologia

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clinic de Barcelona.

Experiència en tècniques i procediments propis de l’especialitat. Polivalència i capacitat de treball en l’àmbit d’urgències. Capacitat de treballen equip i compromís en recerca i docència

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal

Categoria professional: Especialista

Horari: De dilluns a divendres flexible mati o tarda (40h/s)

Documentació a lliurar

Les persones interessades hauran d’accedir a https://selmed.clinic.cat per inscriure’s  a la convocatòria. Cal seguir les indicacions de l’aplicació (“selmed.clinic.cat”) i adjuntar la documentació següent:

  • Currículum simplificat de l’Hospital Clinic de Barcelona
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries