ESPECIALISTA A L’INSTITUT CLÍNIC CARDIOVASCULAR (ICCV)

CIRURGIA CARDIOVASCULAR
Oberta fins el 02/10/2023 a les 23:59
Requisits

Llicenciatura / Grau de Medicina.

Especialitat en Cirurgia Cardiovascular.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clinic de Barcelona.

Experiència en cirurgia cardíaca mínimament invasiva. Postoperatori en cirurgia cardiovascular. Treball per processos a l’àmbit cardiovascular

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal.  

Categoria professional: Especialista

Horari: De dilluns a divendres de 08:00h a 12:00h (20h/s).

Documentació a lliurar

Les persones interessades hauran d’accedir a https://selmed.clinic.cat/ per inscriure’s a la convocatòria. Cal seguir les indicacions de l’aplicació (“selmed.clinic.cat”) i adjuntar la documentació següent;

  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu del grau/llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries