ESPECIALISTA A L’INSTITUT CLÍNIC DE MEDICINA I DERMATOLOGIA (ICMID)

MEDICINA INTERNA
Oberta fins el 02/10/2023 a les 23:59
Requisits

Llicenciatura / Grau de Medicina.

Especialitat en Medicina Interna.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clinic de Barcelona.

Experiència en el maneig del pacient agut hospitalitzat. Experiència en l’abordatge de malalties cròniques avançades. Capacitat de treball en Equip.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal.

Categoria professional: Especialista.

Horari: Flexible, mati o tarda, de dilluns a divendres (40h/s).

Documentació a lliurar

Les persones interessades hauran d’accedir a https://selmed.clinic.cat/ per inscriure’s a la convocatòria. Cal seguir les indicacions de l’aplicació (“selmed.clinic.cat”) i adjuntar la documentació següent;

  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu del grau/llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic
Tornar al llistat de convocatòries