ESPECIALISTA A L’INSTITUT CLÍNIC D’OFTALMOLOGIA (ICOF)

OFTALMOLOGIA
Oberta fins el 02/10/2023 a les 23:59
Requisits

Llicenciatura /Grau de Medicina.

Especialitat en Oftalmologia.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència pròpia de l’especialitat. Es valorarà experiència en Hospital Universitari en l’àmbit d’Oftalmologia General a les àrees de consultes externes, Urgències i suport a l’Atenció Primària

El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el 02 d’octubre de 2023

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte indefinit.

Categoria professional: Especialista

Horari: Flexible, matí o tarda, de dilluns a divendres (20h/s).

Documentació a lliurar

Les persones interessades hauran d’accedir a https://selmed.clinic.cat/ per inscriure’s a la convocatòria. Cal seguir les indicacions de l’aplicació (“selmed.clinic.cat”) i adjuntar la documentació següent;

  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu del grau/llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic
Tornar al llistat de convocatòries