ESPECIALISTA A L’ÀREA D’URGÈNCIES

URGÈNCIES MEDICINA
Oberta fins el 02/10/2023 a les 23:59
Requisits

Llicenciatura / Grau en Medicina.

Especialitat en Medicina Interna, Medicina Familiar i Comunitària o altra especialitat mèdica.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència demostrable de dos anys a Medicina d’Urgències d’Hospital de Tercer Nivell

El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el 02 d’octubre de 2023

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte indefinit.

Categoria professional: Especialista

Horari: Torns 12h, de matí o nit, de dilluns a diumenge, segons planing (40h/s).

Documentació a lliurar

Les persones interessades hauran d’accedir a https://selmed.clinic.cat/ per inscriure’s a la convocatòria. Cal seguir les indicacions de l’aplicació (“selmed.clinic.cat”) i adjuntar la documentació següent;

  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu del grau/llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.

Tornar al llistat de convocatòries