ESPECIALISTA AL CENTRE DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE (CDI)

RADIODIAGNÒSTIC
Oberta fins el 02/10/2023 a les 23:59
Requisits

Llicenciatura / Grau Medicina.

Especialitat en Radiodiagnòstic.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència com especialista contractat al menys durant un any en un centre acreditat en radiologia Intervencionista pediàtrica. Es valorarà el número i tipus de procediments de radiologia intervencionista pediàtrica vasculars i no vasculars realitzats

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte indefinit.

Categoria professional: Especialista

Horari: Flexible, matí o tarda, de dilluns a divendres (40h/s).

Documentació a lliurar

Les persones interessades hauran d’accedir a https://selmed.clinic.cat per inscriure’s  a la convocatòria. Cal seguir les indicacions de l’aplicació (“selmed.clinic.cat”) i adjuntar la documentació següent:

  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona
  • Document acreditatiu del grau/ llicenciatura i l’especialitat
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic
Tornar al llistat de convocatòries