ESPECIALISTA A L’INSTITUT CLÍNIC DE MALALTIES HEMATO-ONCOLÓGIQUES (ICMHO)

HEMATOLOGIA
Oberta fins el 31/10/2023 a les 23:59
Requisits

Llicenciatura / Grau de Medicina.

Especialitat en Hematologia Clínica.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència en el tractament de pacients amb hemopaties malignes d’alta complexitat.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal.

Categoria professional: Especialista

Horari: Flexible, matí o tarda, de dilluns a divendres. (40h/s).

Documentació a lliurar

Les persones interessades hauran d’accedir a https://selmed.clinic.cat/ per inscriure’s a la convocatòria. Cal seguir les indicacions de l’aplicació (“selmed.clinic.cat”) i adjuntar la documentació següent:

  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu del grau/llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries