Especialista al Centre de Diagnòstic Biomèdic

Microbiologia
Oberta fins el 26/09/2019 a les 23:59
Requisits

Llicenciat/da en Medicina, Biologia, Farmàcia, Química o Bioquímica.

Especialitat en  Microbiologia i Parasitologia

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Coneixement en eines de diagnòstic microbiològic i especialment en tècniques de biologia molecular.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal.

Categoria professional: Especialista

Horari: De dilluns a divendres, de les 9h a les 17h (40h/s).

Documentació a lliurar

Les persones interessades hauran d’accedir a https://selmed.clinic.cat per incriure’s  a la convocatòria. Cal seguir les indicacions de l’aplicació (“selmed.clinic.cat”) i adjuntar la documentació següent:

 

  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format

Referències concretes dels serveis on s’hagi format

Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries