ESPECIALISTA SÈNIOR A L’INSTITUT CLÍNIC DE MALALTIES HEMATOONCOLÓGIQUES (ICMHO)

ONCOLOGIA RADIOTERÀPICA
Oberta fins el 06/11/2023 a les 23:59
Requisits

Llicenciatura / Grau Medicina.
Especialitat en Oncologia Radioteràpica.
Complir requisits mínims d’Especialista Sènior de l’Hospital Clínic de Barcelona.
Experiència demostrable en tractament de tumors del sistema nerviós central i tècniques
avançades de radioteràpia. Activitat preferentment a la seu Granollers.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte indefinit.
Categoria professional: Especialista Sènior.
Horari: De dilluns a divendres, flexible, matí o tarda (40h/s).

Documentació a lliurar

Les persones interessades hauran d’accedir a https://selmed.clinic.cat/ per inscriure’s a la
convocatòria. Cal seguir les indicacions de l’aplicació (“selmed.clinic.cat”) i adjuntar la
documentació següent:


· Model CV Complet de l'Hospital Clínic de Barcelona, adjuntant els documents acreditatius dels mèrits presentats d'acord a les instruccions      que es troben en el seu interior. Es pot sol•licitar a cv@clinic.cat o bé trobar-lo a intranet.clinic.cat/comitede-nomenament-de-comandaments  /documents/ documentacio-normativa-i-cvcompletCurrículumcomplet de l’Hospital Clínic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
· Document acreditatiu del grau/llicenciatura i l’especialitat.
· Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
· Referències concretes dels serveis on s’hagi format.

Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries