ESPECIALISTA A L’INSTITUT CLÍNIC DE DE NEUROCIÈNCIES (ICN)

NEUROLOGIA
Oberta fins el 08/11/2023 a les 23:59
Requisits

Grau / Llicenciatura en Medicina.

Especialitat en Medicina Neurologia.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Ser adjudicatari/a de la Beca Joan Rodés.

Característiques del lloc

Relació contractual: Contrato temporal Beca Joan Rodés Convocatoria 2023 Acción Estratégica en Salud 2021-2023. Instituto Carlos ISCIII. Expediente JR23/00030

Categoria professional: Especialista

Horari: Flexible, matí o tarda, de dilluns a divendres (40h/s)

Documentació a lliurar

convocatòria. Cal seguir les indicacions de l’aplicació (“selmed.clinic.cat”) i adjuntar la documentació següent:

  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries