ESPECIALISTA ASSISTENCIAL D’URGÈNCIES A L’INSTITUT DE NEGROLOGIA I UROLOGIA (ICNU).

GUARDIES SERVEI DE NEFROLOGIA I TR
Oberta fins el 08/11/2023 a les 23:59
Requisits

Grau /Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.

Especialitat en Nefrologia.

Complir els requisits mínims d’Especialista Assistencial d’Urgències de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència en Nefrologia Clínica, diàlisi, trasplantament renal i cures intensives en nefrologia.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte laboral temporal.

Categoria professional: Especialista Assistencial d’Urgències.

Horari: Guàrdies segons planing.

Documentació a lliurar

Les persones interessades hauran d’accedir a https://selmed.clinic.cat/ per inscriure’s a la convocatòria. Cal seguir les indicacions de l’aplicació (“selmed.clinic.cat”) i adjuntar la documentació següent:

  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu del grau/llicenciatura i l’especialitat.
  • Projecte d’investigació associat a la plaça convocada.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries