ESPECIALISTA A L’INSTITUT CLINIC MEDICINA I DERMATOLOGIA (ICMID).

MALALTIES AUTOIMMUNES
Oberta fins el 13/11/2023 a les 23:59
Requisits

Llicenciatura / Grau Medicina.

Especialitat en Medicina Interna.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència en el diagnòstic i el tractament de les malalties autoimmunes. Sistèmiques i les malalties autoinflamatòries de l’adult. Es valorarà estar en possessió del Màster en Malalties Autoimmunes i/o estudis de Doctorat en aquesta àrea.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal.

Categoria professional: Especialista

Horari: Flexible, matí o tarda, de dilluns a divendres (10h/s).

Documentació a lliurar

Les persones interessades hauran d’accedir a https://selmed.clinic.cat per inscriure’s  a la convocatòria. Cal seguir les indicacions de l’aplicació (“selmed.clinic.cat”) i adjuntar la documentació següent:

  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona
  • Document acreditatiu del grau/ llicenciatura i l’especialitat
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries